Werken met Leeftocht: enkele wegwijzers

26 mei 2015
  • Deze PowerPoint helpt je om het schooljaar bezinnend in te leiden aan de hand van Leeftocht.
  • Deze flyer zet wat je over Leeftocht en de volgende jaargang zeker moet weten, bondig op een rijtje en vergezelt je trouw doorheen het schooljaar.
  • Voor wie binnen de eigen school de levensbeschouwelijke reflectie en dialoog wil stimuleren met Leeftocht als instrument, is de digitale versie misschien niet zo geschikt en het gratis gedrukte exemplaar als bijlage bij Forum wellicht onvoldoende. Voor hen bestaat er het voordelige aanbod van een groepsabonnement.