Vorming en nascholing 2015/2016

16 juni 2015

De katholieke dialoogschool werkt aan de identiteitsvorming.

Ze doet dit vanuit de katholieke geloofstraditie en in dialoog met andere levensbeschouwingen binnen het kader van het pedagogisch project van de school.

De nascholingsprojecten die expliciet de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs helpen integreren, zijn in dit overzicht op www.nascholing.be/katholiekedialoogschool samengebracht.

Voor allen

 • Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode

Kleuteronderwijs

 • Hoe anders is anders? Diversiteit in de kleuterklas
 • Bidden met kleuters

 

Lager onderwijs

 • De magie van wonderverhalen
 • Pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit. Interreligieus vieren

Basisonderwijs (incl. BuBaO)

 • De katholieke dialoogschool – een eerste praktijkgerelateerde verkenning
 • ‘Opdrachten voor het katholiek basis-onderwijs in Vlaanderen’ in de kijker
 • Dekt de vlag de lading?
 • Inspiratie in de praktijk. Pastorale steekkaarten

Secundair onderwijs (incl. BuSO)

 • Als  team samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool
  • Verkennen
  • Trajectmatig expertise opbouwen
  • Thematisch uitwerken (pastoraal op school vernieuwen – verlies en rouw op school – stille en sacrale ruimte – pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit)
 • In dialoog vanuit de Bijbelse inspiratie
 • De eigen levensbeschouwelijke competenties versterken

Besturen

 • Masterclass – Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext
 • Voorjaarsseminarie – Naar concretisering van de katholieke dialoogschool
 • Vorming op maat – In het eigen bestuur werken aan de katholieke dialoogschool

Het volledige aanbod voor schooljaar 2015 – 2016 staat online.

Meer info en inschrijven: www.nascholing.be