Reflectiesessies

22 oktober 2013

De Brugse en Gentse Jongerenacademie (Broeders Van Liefde) organiseren reflectiesessies voor leerlingen SO in klasverband. Een reflectiesessie daagt uw leerlingen uit om na te denken over geluk en ongeluk, over goed en kwaad, over leven en dood. Elke sessie wordt opgebouwd vanuit de eigen ervaring van de leerlingen, met als doelstelling die ervaring te verruimen en vooral te verdie­pen. Elk thema wordt geplaatst in een breed cultureel perspectief zodat het aanbod inspeelt op een waaier van vakoverschrijdende eindtermen (VOET). Er kan gekozen worden uit drie reflectiesessies. Over “Jezelf zijn en jezelf worden”, over “Je talenten ontdekken en ontwikkelen”, over “Hoe omgaan met persoonlijke problemen en tegenslagen?” U vindt alle informatie in de folder.