Pastorale Initiatieven van de congregaties en bisdommen

01 juli 2015

Ook volgend schooljaar zullen de pastorale initiatieven van de bisdommen en congregaties in het kader van het katholiek onderwijs niet onopgemerkt voorbijgaan. Wend u tot de contactpersoon indien u wil deelnemen aan een activiteit.