Hoe beleeft en toont een katholieke school haar identiteit?

19 september 2014

De dienst Opvoedingsproject & Pastoraal geeft in een handzame folder, bedoeld voor alle onderwijsmensen, een overzicht van initiatieven en verwezenlijkingen die tot doel hebben de katholieke identiteit van scholen te concretiseren. Aan de hand van thema’s, themabundels, publicaties en vormingen krijgt elke belangstellende in het katholiek onderwijs een beeld van de manier waarop een school kan werken vanuit een christelijke inspiratie. De folder is tevens bedoeld om een gesprek op gang te brengen over de dialoog met de eigen identiteit en waar mogelijk openheid te creëren voor elke levensbeschouwing. Het foldertje is een wegwijzer naar http://pastoraal.vsko.be.