Goede Week

23 februari 2015

Op de website van het bisdom Brugge rond pastoraal & identiteit vind je alle materiaal voor de Goede Week. Het is bestemd voor alle bisdommen en de eerste doelgroep is het basisonderwijs.