Geprezen zijt Gij! – Nederlandse vertaling van Laudato Si’

09 september 2015

Bij uitgeverij Licap verschijnt bij het begin van het nieuwe pastorale werkjaar de Nederlandse vertaling van Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus met als thema de zorg voor de schepping. Deze nieuwe Licap-uitgave wordt gepubliceerd in de reeks Wereldkerkdocumenten (Wkd) 35 (168 blz. - € 11). De Nederlandse vertaling wordt verzorgd door de Belgische bisschoppenconferentie met medewerking van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NRV). Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent schreef de inleiding. Jezuïet Jacques Haers schreef een begeleidende tekst bij de encycliek. Bestellen: info@licap.be – Tel 02 507 05 72.