Advent

  • 06 november 2015

    Dat is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Vijf toegangswegen zijn er om met het schoolteam en de leerlingen het adventsthema op school concreet te maken:

      Advent