Vormingsaanbod

Het vormingsaanbod bestaat uit:

  • een greep uit de nascholingsinitiatieven van het VSKO die vertrekken vanuit het christelijk opvoedingsproject en de christelijke inspiratie als onderwerp hebben,
  • studiedagen die voorbereid en georganiseerd worden met interne en externe partners van het VSKO,
  • allerlei vormingsinitiatieven van andere organisaties die de christelijke inspiratie tot leidraad nemen.

Lees ook

  • Elk jaar biedt de vzw Nascholing van het VSKO een waaier aan mogelijkheden aan voor alle onderwijsvormen. Het palet bevat vakgebonden en vakoverschrijdende projecten.

    Ze vertrekken allemaal vanuit het christelijk opvoedingsproject. Enkele hebben de christelijke spiritualiteit zelf als onderwerp.

  • Op deze pagina een verzameling van initiatieven vanuit de verschillende bisdommen rond de christelijke identiteit en pastoraal op school.

  • Op deze pagina een verzameling van initiatieven vanuit de verschillende congregaties rond de christelijke identiteit en pastoraal op school.

  • In deze rubriek vindt u vormingen die worden aangeboden door derden. Onder derden moet u begrijpen alle organisaties die niet ressorteren onder het VSKO of de bisdommen en initiatieven aanbieden die verband houden met opvoedingsproject en pastoraal.