Vormingen georganiseerd door het VSKO

Elk jaar biedt de vzw Nascholing van het VSKO een waaier aan mogelijkheden aan voor alle onderwijsvormen. Het palet bevat vakgebonden en vakoverschrijdende projecten.

Ze vertrekken allemaal vanuit het christelijk opvoedingsproject. Enkele hebben de christelijke spiritualiteit zelf als onderwerp.

16 juni 2015

De katholieke dialoogschool werkt aan de identiteitsvorming.

Ze doet dit vanuit de katholieke geloofstraditie en in dialoog met andere levensbeschouwingen binnen het kader van het pedagogisch project van de school.

29 oktober 2015

Op 29 oktober gaat een masterclass voor bestuurders van het katholiek onderwijs door over Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext

23 oktober 2015

Het programma voor het schooljaar 2015-2016 omvat twee midweekends met overnachting van vrijdagavond 19.00 u. tot zaterdagavond 19.00 u. en twee zaterdagbezinningen van 09.00 u. tot 20.30 u. Graag bekendmaken bij belangstellende collega’s.

08 september 2015

De katholieke dialoogschool werkt aan de identiteitsvorming.

Ze doet dit vanuit de katholieke geloofstraditie en in dialoog met andere levensbeschouwingen binnen het kader van het pedagogisch project van de school.

29 oktober 2015

Op 29 oktober gaat een masterclass voor bestuurders van het katholiek onderwijs door over Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext.  Johan Verschueren s.j. zal als spreker ingaan op de rol van levensbeschouwing bij een diverse leerlingenpopulatie.

21 oktober 2015

VSKO organiseert op 21 oktober in samenwerking met het Centrum voor Andragogiek en de alumnivereniging ALOOW, een leercafé met als titel: 'Doe mij maar de lichte waanzin'. Rik Torfs brengt er zijn visie op de rol die onderwijs aan volwassenen kan spelen. De leercafés staan ondertussen al gekend als sterke netwerki

02 maart 2015

Het VVKBaO (Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs), COM-PAS (Commissie Pastoraal (buitengewoon) basisonderwijs) en de dienst opvoedingsproject en pastoraal van het VSKO werkten 11 kaarten uit die scholen op weg zetten om de christelijke inspiratie te integreren in het schoolleven.

23 februari 2015

Waardevolle initiatieven voor het onderwijs in verband met de vasten, de Goede Week en Pasen geven we bij wijze van overzicht. De linken hieronder brengen je verder meer gedetailleerde informatie die je ook in de nieuwsbrief O&P vindt van maart 2015.

20 maart 2015

Studienamiddag van het VVKHO op 20 maart 2015 van 13.00 - 17.00 uur in het Vlaams Parlement in Brussel. “Het moment is aangebroken om over de rol en de verantwoordelijkheid van de student te spreken.” Die profetische zin uit het VSKO-memorandum is inmiddels werkelijkheid geworden.

14 januari 2015

Strategie-implementatie vanuit leren en vertrouwen op 14 januari 2015 of op 27 februari 2015. Organisatie VVKHO (Vlaams Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs). De locatie is Guimardstraat 1, 1040 Brussel, zaal Orangerie van 9.30 tot 16.30 uur.

Pagina's