Vormingen georganiseerd door congregaties

Op deze pagina een verzameling van initiatieven vanuit de verschillende congregaties rond de christelijke identiteit en pastoraal op school.

Broeders van Liefde

In het Vormingscentrum Guislain van de Broeders van Liefde vindt u een breed aanbod aan vormingen, materiaal voor jongeren, een kalender met activiteiten en een heuse documentatiedienst.

Salesianen

Het Don Bosco Vorming- en Animatiecentrum combineert o.a. een ruim aanbod aan vormingen met interessante publicaties.

VLP

Het Vlaams Lasalliaans Perspectief heeft haar wortels bij de Broeders van de Christelijke Scholen en vormt een actief netwerk dat scholen en andere opvoedkundige organisaties ondersteunt vanuit de levendige inspiratie die Jean-Baptiste De La Salle naliet.

Jezuïeten

Het vormingsaanbod van de Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland vindt u onder de knop Agenda op hun website. 

01 juli 2015

Ook volgend schooljaar zullen de pastorale initiatieven van de bisdommen en congregaties in het kader van het ka

01 september 2014

In heel wat scholen kunnen leerlingen uit de derde graad kiezen hoe ze de bezinningsdagen op school invullen. Vaak is het een hele zoektocht naar initiatieven en partners die bereid zijn om mee te werken. Jeugddienst Don Bosco vzw start vanaf het schooljaar 2014-2015 met een aanbod voor dergelijke keuzebezinningsdagen.

22 oktober 2013

De Brugse en Gentse Jongerenacademie (Broeders Van Liefde) organiseren reflectiesessies voor leerlingen SO in klasverband. Een reflectiesessie daagt uw leerlingen uit om na te denken over geluk en ongeluk, over goed en kwaad, over leven en dood.