Visieontwikkeling

Om te komen tot een gedragen visieontwikkeling wil de Dienst Opvoedingsproject en Pastoraal onderwijs en opvoeding verbinden met de volgende elementen: de christelijke identiteit, de pastoraal op school, het vak godsdienst en de levensbeschouwelijke diversiteit. Ze vormen de bouwstenen van de katholieke context van een school.

Lees ook

  • De christelijke identiteit is altijd verbonden met het oorspronkelijke verhaal van Jezus Christus en geeft een antwoord op de vraag wie we zijn. Niet alleen persoonlijk, maar ook professioneel en als organisatie. (uit de visie- en groeimap ‘Pastoraal op school Denk & Doe in Dialoog’)

  • Pastoraal op school geeft uitdrukking aan de identiteit. Dankzij de pastoraal zweeft het begrip identiteit niet, maar is het geaard, het wordt concreet.

    (Uit de visie- en groeimap ‘Pastoraal op school Denk & Doe in Dialoog’)

  • Het vak Rooms-Katholieke godsdienst is wezenlijk in het katholiek onderwijs. Het oorspronkelijke verhaal moet immers geduid worden en gekend zijn. Wil een verhaal tot leven komen, dan moet het niet alleen ervaren worden, maar moet het ook duidelijk zijn vanuit welke traditie gesproken wordt.

    (Uit de visie- en groeimap ‘Pastoraal op school. Denk & Doe in Dialoog)

  • De katholieke school vervult haar opdracht in een multireligieus en multicultureel samenlevingsverband. De samenstelling van de schoolgemeenschap biedt hiervan een weerspiegeling.

    (Uit Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs)