Vak godsdienst

Het vak Rooms-Katholieke godsdienst is wezenlijk in het katholiek onderwijs. Het oorspronkelijke verhaal moet immers geduid worden en gekend zijn. Wil een verhaal tot leven komen, dan moet het niet alleen ervaren worden, maar moet het ook duidelijk zijn vanuit welke traditie gesproken wordt.

(Uit de visie- en groeimap ‘Pastoraal op school. Denk & Doe in Dialoog)

Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs

Het secretariaat van de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst (E.I. rkg). U vindt er o.a. de leerplannen, de functiebeschrijving, overzichtslijsten van de verantwoordelijken per bisdom, de link naar diocesane pagina's voor het vak enz.

Thomas

Sinds 1 januari 2002 loopt aan de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U. Leuven het Thomasproject. Thomas staat voor "Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking". De website wil leerkrachten godsdienst en alle (school)pastoraal betrokkenen een ruimte aanbieden voor gesprek en ontmoeting, uitwisseling en ondersteuning. Het Thomasproject wil godsdienstleerkrachten en andere betrokkenen (het VSKO, de inspectiebegeleiding, pastoraal verantwoordelijken, verschillende lerarenopleiding en...) in gesprek brengen om te zoeken hoe de levensbeschouwelijke dimensie kan ontsloten worden bij jongeren vandaag.

OBED

Antwerpse onderwijsmediatheek; Obed staat voor Ondersteuning, Begeleiding En Documentatie.

Obed heeft drie catalogi:

  1. Mediatheek: Een grote catalogus voor tijdschriftartikels en multimedia. Daarin kan je makkelijk en op basis van verschillende zoekcriteria (eventueel in combinatie) je weg vinden doorheen meer dan 15.000 verschillende items.
  2. Godsdienstbibliotheek: Je vindt er naast specifieke levensbeschouwelijke literatuur ook alle rubrieken die betrekking hebben op de terreinen van de raamplannen godsdienst. De indeling is docentgericht van kleuter- tot hoger onderwijs. In de rubriek 'Menszijn in verdriet' bijvoorbeeld vind je dus zowel boeken bedoeld om kleine kinderen over ziek zijn of sterven te vertellen als wetenschappelijke literatuur. Meteen bruikbaar materiaal en achtergrondliteratuur staan op die manier netjes samen.
  3. Pedagogische bibliotheek.

Via de website kan je de catalogi raadplegen en werken ontlenen.