Uit Forum

Het VSKO geeft maandelijks het tijdschrift Forum uit, als informatieblad vanuit het beleid van het katholiek onderwijs naar directies, inrichtende machten, pedagogisch begeleiders en personeelsleden. 

Hieronder vindt u een overzicht van artikelen uit Forum i.v.m. Opvoedingsproject en Pastoraal.

Alle Formumartikelen zijn ook apart beschikbaar via de Forumzoeker