Tijdschriften

In deze bijdrage vind je een overzicht van tijdschriften die informerend, inspirerend en ondersteunend kunnen zijn voor het geloofsgesprek over, de reflectie rond en de praktijk van de pastoraal op school, het vak godsdienst en de identiteit van de school. Je krijgt per tijdschrift informatie over het opzet en de contactgegevens.

1000 Seconden, wekelijkse digitale nieuwsbrief

http://www.bijbelin1000seconden.be

Chantal Leterme voorheen in samenwerking met Kerk en Wereld vzw
e-mail admin@bijbelin1000seconden.be

Wekelijkse nieuwsbrief, met een gevarieerd programma voor mensen die aan kinderen tekst en uitleg geven over het evangelie van de zondag. Met de evangelietekst zoals hij in de kerk veorgelezen wordt, heldere uitleg bij moeilijke woorden, een vereenvoudigde tekst, de betekenis van het verhaal, stof tot nadenken en verwerkingsmogelijkheden in kinderwoorddienst, in de klas, thuis, etc.

Adem, 4 nummers

www.lemmens.be

Claudine Martens, Herestraat 53, 3000 Leuven
tel. 016 23 39 67, fax 016 22 24 77, e-mail claudine.martens@lemmens.wenk.be

Tijdschrift voor muziekcultuur van het Lemmensinstituut Leuven.

Aeropaag, 4 nummers

www.theologischforum.be

Theologisch forum vzw, Ine Van den Eynde, Bibliotheek Godgeleerdheid, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven
tel. 016 32 38 28, e-mail Sabine.VandenEynde@theo.kuleuven.ac.be

De vereniging Theologisch Forum stelt zich tot doel theologisch geschoolden een forum te bieden voor reflectie op hun ervaringen en vragen vanuit het werkveld, op het snijpunt van kerk en wereld. Het forum werd in 2000 opgericht uit het samengaan van Fego en Alumni Theologie. De vereniging wil verder de eigen inbreng van theologisch geschoolden in het evoluerende kerkelijke en maatschappelijke leven ondersteunen en stimuleren. Aeropaag is het tijdschrift van de vereniging en wil de doelstellingen ervan mee realiseren. Het ontstond uit het samengaan van de tijdschriften Branding en Alumni Nieuwsbrief. Vanaf oktober 2011 verschijnt Areopaag als een jaarboek. Het wil voornamelijk theologisch geschoolden aan het woord laten. De redactieraad werkt kritisch-constructief ten aanzien van de faculteit Godgeleerdheid en de kerk.

Basis, 20 nummers

www.cov.be

C.O.V.-huis, Koningsstraat 203, 1210 Brussel
tel. 02 227 41 11, e-mail cov@acv-csc.be

Het ledenblad "Basis" brengt tweemaal per maand de onderwijssyndicale actualiteit, maar volgt daarnaast ook de bredere sociale en maatschappelijke problemen. Naast de rubrieken die rechtstreeks in de belangensfeer van de lezers staan, wordt er in "Basis" telkens een politiek commentaar, een internationale bijdrage en een beschouwing van algemeen-christelijke aard opgenomen. Deze laatste bijdrage verschijnt onder de rubriektitel Tussen Traditie en Toekomst.
Elk nummer bevat een pedagogische katern Schoolwijzer. Hierin komen vooral algemeen pedagogische en onderwijskundige bijdragen aan bod. Schoolwijzer wil ook een hulpmiddel zijn voor praktijkgerichte toepassingen in het kleuter-, lager en buitengewoon onderwijs, met bijzondere aandacht voor vernieuwingen in dit verband.

Binnenband/Breekbaar/Golfslag/Pinker/Trabant, 6 nummers

www.ksj.org

KSJ-KSA-VKSJ-nationaal,  Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel
tel. 02 201 15 10, fax 02 201 04 74, e-mail info@ksj.org

Tijdschrift voor de begeleiding en +16 van KSJ (Katholieke Studerende Jeugd) KSA (Katholieke Studenten Aktie) en VKSJ (Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd). Werking met visie vanuit zes kernwoorden: kiezen voor spel, kiezen voor samenleven in groep, kiezen voor experimenteren, kiezen voor engagement, kiezen voor verdieping en kiezen voor een kritische kijk op de maatschappij.

De Bonnef@nt, elektronische nieuwsbrief

www.diohasselt.be/dpbbao

DPB Basisonderwijs, Bonnefantenstraat 1, 3500 Hasselt
tel. 011 23 68 18, e-mail dpb@diohasselt.be

Elektronische nieuwsbrief van het katholiek basisonderwijs bisdom Hasselt.

Breedbeeld, 4 nummers

www.vvkso.be (kies publicaties)

Marleen Lippens, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
tel. 02 507 06 28, fax 02 511 33 57, e-mail marleen.lippens@vsko.be

Tijdschrift van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO), het wil informeren over en/of uit de onderwijspraktijk, via teksten voor mensen in de schoolpraktijk.

Caleidoscoop, 6 nummers

www.caleidoscoop.be

VCLB-koepel, Anatole Francestraat 119 bus 1, 1030 Brussel 
tel. 02 240 07 50, fax. 02 240 07 51, e-mail caleidoscoop@vclb-koepel.be

Spiegel van eigentijdse begeleiding rond leren en leven vanuit de centra voor leerlingenbegeleiding en dat in een eigentijdse en christelijk geïnspireerde visie voor de medewerkers en alle onderwijsbetrokkenen.

Cardoner, 3 nummers

www.jezuieten.org

Abonnementenadministratie Cardoner, Koninginnelaan 141, B-1030 Brussel
tel 032 (0)2 205 01 40, email jezuieten.info@jesuits.net.

Cardoner is een tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit. Je vindt er bijdragen over de Geestelijke Oefeningen, over igatiaans gebed en over geestelijke begeleiding in de ignatiaanse traditie, geschreven door auteurs uit de hele wereld.

Catechetische Service, 4 nummers

www.catechetischeservice.be

Abonnementenservice Uitgeverij Die Keure, Oude Gentweg 108, 8000 Brugge
Tel. 050 47 12 72, fax 050 47 12 87, e-mail abonnementen@diekeure.be

Catechetische Service geeft vier maal per jaar uitsluitend praktisch materiaal, ten behoeve van de lessen godsdienst en de pastoraal op de secundaire school. Dit bestaat o.m. uit lesgehelen die overgenomen mogen worden (dit zal na het verschijnen van het nieuwe leerplan nog meer gebeuren), bespreking jeugdboeken of (video-)films met verwerkingstips naar de klas toe, kant-en-klare vieringen die vanuit CS gekopieerd kunnen worden, in elk nummer een ruime bespreking van nieuwe songs met daarbij de vertaling van elk lied en verwijzing naar thema's uit het leerplan, werkdocumenten, artikels die klassikaal verwerkt kunnen worden.
Het formaat van CS (A4) maakt het overnemen gemakkelijk en zorgt ervoor dat onderdelen vanuit CS onmiddellijk hun weg naar de leerlingen kunnen vinden.

Cinemagie, 4 nummers

www.filmmagie.be

John De Doncker, Tivolistraat 45, 1020 Laken
tel. 02 546 08 11, fax 02 546 08 19, e-mail info@filmmagie.be

Studietijdschrift voor beeldcultuur en filmkunst. CineMagie graaft bodemloos diep. En poogt met een doordachte filmkritische benadering en messcherpe beeldanalyse de cinefiel, filmpedagoog, filmvormer of filmvorser te informeren, te stimuleren, te vormen.

Collationes, 4 nummers

www.collationes.be

Hans Vandenholen, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
tel. 09 235 78 32 e-mail hans.vandenholen@kerknet.be

Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal onder redactie van de theologieprofessoren van de Vlaamse Grootseminaries van Brugge en Gent en de faculteit der Godgeleerdheid van de KU Leuven.

Communio, 6 nummers

www.communio.be

Communio, Dendermondsesteenweg 306, 9070 Destelbergen
e-mail info@communio.be

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift met uitdiepende artikelen rond catechese, het leven van de kerk, de spiritualiteit en de wortels van onze cultuur. De evangelische waarden, de actualiteit van samenleving, kerk en theologie vormen de ingrediënten voor heel wat themata.

Dichtbij

www.fracarita.org/dichtbij

Provincialaat Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent
tel. 09 221 45 45, fax 09 221 98 89, e-mail dichtbij@fracarita.org

Dichtbij is het personeelstijdschrift van de Broeders van Liefde. Alle 8 000 personeelsleden in de scholen en instellingen ontvangen het.
Het tijdschrift bevat achtergrondartikelen over de congregatie van de Broeders van Liefde, nieuws uit de verschillende sectoren (onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, orthopedagogische zorg, missionering), beschouwingen over actuele thema's, de beslissingen van de Raad van Beheer, enz.

Don Bosco Vlaanderen, 6 nummers

www.donbosco.be

Don Bosco Socom, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle
tel. 02 360 00 22, e-mail webmaster@donbosco.be

De dienst Don Bosco Sociale Communicatie, kortweg Don Bosco SOCOM, draagt de verantwoordelijkheid voor de informatie en communicatie binnen de salesiaanse beweging. Ze doet dit op vijf manieren:

  • via het tijdschrift Don Bosco Vlaanderen
  • via de wekelijkse digitale nieuwsbrief Don Bosco Vlaanderen Digitaal
  • via de maandelijkse kalender
  • via de informatieve website www.donbosco.be
  • via occasionele publicaties.
     

Dopido, Dokadi en Doremi

www.averbode.be

Uitg. Averbode, Abdijstraat 1, 3271 Averbode
tel. 013 78 01 62, fax 013 78 01 49, e-mail info@verbode.be

Dopido: volledig op maat van peuters (2- tot 3-jarigen) Voor de instapklas en de eerste kleuterklas.
Dokadi: volledig op maat van jonge kleuters (4- tot 5-jarigen)
Doremi: volledig op maat van de oudste kleuters (5- tot 6-jarigen)

Dubbelpunt, 10 nummers

www.chiro.be

Chirojeugd Vlaanderen, Dubbelpuntabonnementen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
tel. 03 231 07 95, fax 03 232 51 62, e-mail dubbelpunt@chiro.be

Dubbelpunt is het maandblad voor en door Chiroleiding. Het is telkens opgebouwd uit een inhoudelijk dossier, een rubirek per leeftijdsgroep en verschillende kleinere rubrieken. De werking van deze jeugdbeweging wordt samengevat in drie waarden: graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid.

Emmaüs, 5 nummers

Vormingscentrum Guislain vzw, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Tel. 09 216 35 56, Fax 09 216 35 51, e-mail publications@fracarita.org

Dit tijdschrift "voor wie met Christus door de tijd wil gaan" wordt uitgegeven door de Broeders van Liefde.

Ethische Perspectieven, 4 nummers

www.ethische-perspectieven.be

Bart Pattyn, se Beriotstraat 26, 3000 Leuven, tel. 016 32 37 96
Abonnering: Uitgeverij Peeters, Bondgenotenlaan 153, 3000 Leuven,
tel: 016 23 51 70, fax 016 22 85 00, e-mail  PEETERS@peeters-leuven.be

Ethische Perspectieven biedt bijdragen over maatschappelijk relevante ethische themata in het algemeen en over toegepaste ethiek in het bijzonder. Zo verschenen in de voorbije jaargangen bijdragen over de sociale zekerheid, multiculturalisme, politiek en democratie naast gespecialiseerde bijdragen over biomedische ethiek, bedrijfsethiek, economische ethiek, vredesethiek en milieu-ethiek.
Tevens informeert Ethische Perspectieven over allerhande wetenschappelijke onderzoeksprojecten, publicaties en colloquia die betrekking hebben op ethiek. Ethische Perspectieven is immers de nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Christelijke Ethiek dat binnen de KU Leuven een forum biedt aan verschillende onderzoekscentra: het Centrum voor Bio-Medische Ethiek en Recht, het Centrum voor Vredesethiek, het Centrum voor Economie en Ethiek, het Centrum voor Ethiek, Politieke en Sociale Filosofie (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte) en de afdeling Moraaltheologie (Faculteit Godgeleerdheid).
Naast de centra van de KU Leuven nemen ook onderzoekscentra van andere universiteiten deel aan dit overleg en publiceren in Ethische Perspectieven op geregelde tijden hun onderzoeksresultaten.
Elk nummer van Ethische Perspectieven bevat ten slotte tal van boekbesprekingen over in het Nederlands verschenen filosofische, ethische en maatschappelijk relevante publicaties.

Ezra - Bijbels tijdschrift, 4 nummers

www.vlaamsebijbelstichting.be

Paul Kevers, VBS-secretariaat, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven, 
tel. 016 32 38 63, fax 016 32 38 58, e-mail info@vlaamsebijbelstichting.be
 
Tijdschrift met korte artikels over bijbelse onderwerpen, informatie over bijbelse activiteiten en een boekenrubriek.

Forum, 10 nummers

www.vsko.be

Willy Bombeek,VSKO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
tel. 02 507 06 19, fax 02 513 36 45, e-mail forum@vsko.be

Het VSKO geeft maandelijks het tijdschrift Forum uit, als informatieblad vanuit het beleid van het katholiek onderwijs naar directies, inrichtende machten, pedagogisch begeleiders en personeelsleden. In de rubriek Schoolpastoraal wordt regelmatig nieuws verstrekt over de initiatieven terzake van het VSKO.

GCL-nieuwsbrief

www.gclvlaanderen.be

GCL-Vlaanderen, Koninginnelaan 141, 1030 Brussel
tel. 02 205 01 40, e-mail gcl.vlaanderen@telenet.be 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) in samenwerking met de Vlaamse Jezuïeten. GCL'ers helpen elkaar te groeien in een persoonlijke relatie met God. Het verhaal van Jezus is de basis in de zoektocht naar wat echt telt. Vanuit dit verhaal proberen GCL'ers te onderscheiden wat perspectiefvol is in het leven en wat niet, dit in het spoor van Ignatius van Loyola.

De gids op maatschappelijk gebied, 10 nummers

www.acw.be

ACW,  Postbus 20 , 1031 Brussel
tel.  02 246 31 11, fax  02 246 37 00, e-mail degids@acw.be
abonnementenadministratie: Garant-uitgevers, Somersstraat 13, 2018 Antwerpen
tel. 03 231 29 00, fax 03 233 26 59, e-mail uitgeverij@garant.be

Een blad met meningen, opvattingen en overtuigingen die verband houden met de maatschappelijke omgeving en de christelijke arbeidersbeweging. Vanuit de sociale invalshoek wordt gekeken naar politiek, cultuur, economie, ecologie, e.a.

Graag gedaan, elektronische nieuwsbrief

www.bouworde.be

Bouworde, JP Minckelersstraat 78, 3000 Leuven
tel. 016 25 91 44, fax 016 25 91 60, e-mail info@bouworde.be

De Bouworde is een sociale jongerenorganisatie die kansarmoede en bestaansonzekerheid probeert te bestrijden door middel van direct-ingrijpende hulp op het vlak van huisvesting. Voor leerkrachten biedt Bouworde o.a. een open werkdag of weekend, een voordracht, een infostand of de mogelijkheid tot steun aan een concreet project, ondersteund door vorming.

Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie, 5 nummers

www.handelingen.com

Redactiesecretariaat: Tinne Grolus, tel. 0479 07 81 40, e-mail: redactiesecretariaat@handelingen.com

De Stichting Praktische Theologie levert door middel van het tijdschrift Handelingen een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores en geestelijke verzorgers in instellingen.

Hannibal nieuwsbrief, 4 nummers

www.hannibalvakanties.be

Hannibal (JKVG vzw), Van Vaerenberghstraat 6, 2600 Antwerpen-Berchem
tel 03 609 54 40, e-mail info@hannibalvakanties.be

Jong KVG streeft er naar jongeren met een handicap en valide jongeren dichter bij elkaar te brengen om zo de integratie van jongeren met een handicap in het ruime maatschappelijke leven te bevorderen. De nieuwsbrief wordt gratis verzonden naar alle vakantie- en kernbegeleiders, en naar de betrokken jongeren met een fysieke handicap. 

Idee, 9 nummers

www.klj.be

KLJ, Waversebaan 99, 3050 Heverlee
tel. 016 47 99 99, fax 016 47 99 95, e-mail info@klj.be

Idee is het leidingstijdschrift van de Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ). Dit vormings- en werkblad verschijnt zeswekelijks en bevat achtergrondinformatie en uitgewerkte activiteiten. KLJ werkt vanuit haar christelijke inspiratie mee aan de opbouw van de maatschappij.

Impuls, 4 nummers

www.acco.be

Acco, Tiensestraat 152, 3000 Leuven
tel. 016 62 80 00, fax 016 62 80 01, e-mail uitgeverij@acco.be

Impuls, tijdschrift voor onderwijsbegeleiding, is een tijdschrift in Vlaanderen dat de onderwijsactualiteit volgt vanuit het oogpunt van de onderwijsbegeleiding. Reeds meer dan 25 jaar richt het zich tot allen die van ver of van dichtbij betrokken zijn bij het onderwijs in al zijn aspecten: denkers en doeners, leraars, directeurs, inspecteurs, pedagogisch adviseurs, interne en externe onderwijsbegeleiders, onderwijstheoretici en onderwijspractici.
De redactie bestaat uit onderwijsdeskundigen die betrokken zijn bij alle aspecten van de onderwijs- en begeleidingsproblematiek, ieder vanuit zijn eigen werksituatie: directie, beleid, externe en interne begeleiding, inspectie, onderwijsontwikkeling, onderzoek, lerarenopleiding, navorming. Daarnaast doet de redactie geregeld een beroep op specialisten in verband met specifieke onderwerpen en thema's.

IPB-transparant, 4 nummers

www.ipbsite.be

Interdiocesaan Pastoraal beraad, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
tel. 02 509 96 87, fax 02 509 96 09, e-mail ipb@interdio.be

IPB-Transparant vervangt IPB-Informatie. Het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad) staat als overleg- en adviesorgaan ten dienste van de hele Vlaamse kerkgemeenschap. Het tijdschrift is een communicatief instrument dat de doorstroming van ideeën helpt verwezenlijken. Het tijdschrift biedt informatie over (pastorala) themata die in IPB aan de orde zijn. Daarnaast klinkt een echo uit de kerkelijke structuren van buiten de grenzen en de Bisschoppenconferentie.

Jokazetje en Jokazine 4 nummers

www.jokaweb.be

Joka, Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel
tel. 02/248.10.42, fax 02/248.10.44, e-mail info@jokaweb.be

Joka organiseert al 30 jaar jongerenkampen in verschillende zorgvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel.

Karakter, 4 nummers per jaar

www.kuleuven.be/asl/karakter/

Margot Van Baelen, Academische Stichting Leuven, E. Van Evenstraat 2B, 3000 Leuven
tel. 016 32 30 48, fax 016/32 33 65, e-mail asl@soc.kuleuven.ac.be

Karakter vervangt "Onze Alma Mater", een driemaandelijks tijdschrift van Vlaamse Leergangen Leuven, dat vanuit christelijke inspiratie bijdraagt tot wetenschappelijke belangstelling, culturele verruiming en sociale verbondenheid bij personeel, studenten, afgestudeerden en sympathisanten van de KU Leuven.

De Katholieke Schoolgids, 5 nummers

www.kogent.be

Eduard De Witte, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
redactie: 03 776 39 23, administratie: 03 776 86 32, e-mail dekatholiekeschoolgids@telenet.be

De Katholieke Schoolgids is een vaktijdschrift voor het basisonderwijs, met deelname van het werkveld basisonderwijs (directies en leerkrachten), de diocesane pedagogische begeleiding, de godsdienstinspectie en de lerarenopleiding.
Via bijdragen die aansluiten bij de praktijk wil De Katholieke Schoolgids bakens uitzetten voor actueel en vernieuwend onderwijs. Theorie wordt als achtergrond opgenomen.
De Katholieke Schoolgids sluit aan bij de christelijke identiteit van de basisschool. In deze levensvisie staat de waardigheid van elke mens centraal. Openheid ervaren wij als een rijkdom.

Kenavenster

www.kena.be

Kena-kampen V.Z.W., Heuvelsven 1, 3650 Dilsen-Stokkem
tel. 089 36 45 31, GSM 0474 38 36 76, e-mail info@kena.be

Kena (Kempen en Ardennen), voortgezet werk van de Broeders van de Christelijke Scholen, organiseert kampen voor jongeren. Voor de begeleiders is een kaderschool ingericht.

Kerkelijke Documentatie, 10 nummers

www.rkkerk.nl

Secretariaat RKK, Biltstraat 121, postbus 13049, 3507 LA Utrecht
tel. 030 2326911, fax 030 2334601, e-mail abonnementen@rkk.nl

Van tijd tot tijd publiceert het secretariaat van de Nederlandse bisschoppenconferentie officiële documenten uit de Nederlandse kerkprovincie, de wereldkerk en de oecumene, indien nodig in vertaling. Een abonnement is mogelijk in combinatie met Rkkerk.nl, blad voor katholiek Nederland maar de documenten staan ook online.

Kerk en Leven

www.kerknet.be/kerkenleven/index.php

Kerk en Leven, nv HALEWIJN, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,
tel. 03 210 08 11, e-mail redactie.kerkenleven@kerknet.be
Abonnement: via de parochie

Weekblad met nationaal en parochiaal nieuws.

Kerkplein, 11 nummers

www.kerknet.be/bisdomgent/

Uitgaven Bisdom Gent, Bisdomplein 1, 9000 Gent
tel. 09 225 16 26, fax 09 223 39 59, e-mail bisdom.gent@kerknet.be

Berichten uit het bisdom Gent.

 Koerier

www.jeugddienstdonbosco.be

Jeugddienst Don Bosco, Groenveldstraat 46, 3001 Heverlee
tel. 016 24 16 20, e-mail jeugddienst@donbosco.be

Koerier is het driemaandelijks tijdschrift van Jeugddienst Don Bosco vzw. De Jeugddienst ontplooit vormingsinitiatieven ter ondersteuning van het speelpleinwerk, maar ook van andere initiatieven zoals avondwerkingen, kampen, bezinningen, internationale jeugdontmoetingen, e.a.

De Kovel, 5 nummers

www.dekovel.org 

Administratie De Kovel, Raadhuisstraat 26, NL-5056 HD Berkel-Enschot
e-mail administratie@dekovel.org

De Kovel is het Vlaams-Nederlandse tijdschrift dat geredigeerd wordt door monniken en monialen uit de benedictijnse traditie (o.s.b., o.cist. en o.c.s.o.)
De Kovel richt zich tot alle lezers die waarde hechten aan een beproefd zingevingskader of hongeren naar meer diepgang en spiritualiteit.
De Kovel wil het wijde gewaad zijn voor ieder die hunkert naar harmonie en evenwicht in de rusteloze, versnipperde wereld van vandaag. 

Leeftocht, 10 nummers

http://pastoraal.vsko.be

VSKO, Dienst katholiek Opvoedingsproject en Pastoraal ,Guimardstraat 1, 1040 Brussel
tel. 02 507 07 74, fax 02-507 07 76, e-mail identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen

De redactieploeg biedt elk jaar 10 nummers boordevol spirit voor allen, directie en personeelsleden, die mee het katholiek onderwijs dragen. Doorheen een cursiefje, een actualiserende tekst, een mijmering (en/of gebed), beeld en een cartoon biedt Leeftocht geestelijk proviand voor onderweg, een ontsluiter of blikopener op de zindimensie in ons dagdagelijks onderwijsengagement.

Ministrando, 18 nummers

www.kerknet.be/bisdombrugge/

Peter Rossel, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge
tel. 050 33 59 05, fax 050 34 14 32, e-mail bisdom.brugge@kerknet.be

Officieel tijdschrift van het bisdom Brugge.

Naomi, 5 nummers

www.averbode.be

Uitgeverij Averbode, Abdijstraat 1, 3271 Averbode
tel. 013 78 01 62, fax 013 78 01 49, e-mail klantendienst@verbode.be

Naomi biedt een belangrijke ondersteuning voor leerkrachten en ouders bij de actieve geloofsopvoeding van jonge kinderen (5- tot 7-jarigen).

Narthex

www.besturenraad.nl

Irma Verbeek, Postbus 82158, 2508 ED Den Haag, Nederland
tel. 0031 348 74 41 07, e-mail narthex@vkonet.nl

Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie. Opvolger van Voorwerk en Verbum. Narthex bevindt zich op het snijvlak van profaan en sacraal, van seculier en heilig.

Nederlands Theologisch Tijdschrift, 4 nummers

www.boekencentrum.nl

Theologische Faculteit, postbus 80105, 3508 TC Utrecht, Nederland
of Boekencentrum, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer
tel. 0031 793628628 e-mail abonnementen@boekencentrum.nl

Uitgave door de theologische faculteiten te Leiden, Groningen, Utrecht en Amsterdam. Wetenschappelijke artikels vanuit theologische disciplines. Veel recensies.

Ons Geestelijk Erf, 4 nummers

www.ua.ac.be

Uitgeverij Peeters, Bondgenotenlaan 153, 3000 Leuven
tel. 016 23 51 70, fax 016 22 85 00, e-mail poj@peeters-leuven.be

Ons Geestelijk Erf is een driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden. Het bestrijkt de periode vanaf de kerstening van de Nederlanden tot het einde van het Ancien Régime.  Het tijdschrift werd in 1927 gesticht door D.A. Stracke s.j. (+ 1970) en het wordt sindsdien door het Ruusbroecgenootschap, dat in 1973 werd opgenomen in de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Sinds 2003 maakt het Ruusbroecgenootschap deel uit van Universiteit Antwerpen als Instituut voor de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden tot ca. 1750.
Per jaar verschijnen vier aflevering, die te zamen ongeveer vierhonderd bladzijden omvatten. De vierde aflevering van elke jaargang bevat het jaarlijkse literatuuroverzicht van de vroomheidsgeschiedenis in de Nederlanden. 

Over& Weer, 8 nummers

www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Sabine De Schutter,  Verbondscentrum Scouts en Gidsen Vlaanderen, Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen
tel. 03 231 16 20, fax 03 232 63 92, e-mail redactie@scoutsengidsenvlaanderen.be

Over & weer is het tijdschrift voor de leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen, uitgewerkt per leeftijdsgroep. De werking van de scouts en meisjesgidsen berust op vijf basispijlers: engagement, zelfwerkzaamheid, medebeheer, ploegwerk en dienst.

Pastorale Perspectieven, 4 nummers

www.pastoralezorg.be

www.caritas.be

Pastorale Nieuwsbrief p/a Caritas Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
tel. 02 507 01 03, e-mail  pn@caritas.be

Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores wil een forum bieden aan pastores die werkzaam zijn in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen. Bedoeling is ervaringen, vragen en inzichten over het pastorale handelen uit te wisselen, ten einde de reflectie over pastorale zorg te stimuleren en te voeden en op die manier een bijdrage te leveren aan de competentie en de professionaliteit van pastores.

Pastoralia, 11 nummers

www.kerknet.be/aartsbisdom/

Persdienst Aartsbisdom Mechelen-Brussel (Pastoralia), Wollemarkt 15, 2800 Mechelen
tel. 015 21 65 01, fax 015 20 94 85, e-mail aartsbisdom@kerknet.be

Maandblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Relevant, 6 nummers

http://relevant-bisdomantwerpen.be/

Relevant, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
tel. 03 202 84 30, fax 03 202 84 31, e-mail relevant@bisdomantwerpen.be

Magazine van het bisdom Antwerpen.

Samen, 12 nummers

www.kerknet.be/bisdomhasselt/

Samen, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt
tel. 011/28.84.58; fax. 011/28.84.78, e-mail bisdom.hasselt@kerknet.be

Maandblad van het bisdom Hasselt

Samuel, 9 nummers

www.averbode.com

Uitg. Averbode, Abdijstraat 1, 3271 Averbode
tel. 013 78 01 11, fax 013 78 01 49, e-mail kathleen.schuyten@verbode.be

Maandelijks tijdschrift voor 10 tot 13 jarigen, uitgegeven door uitgeverij Averbode en Missio. Met telkens een dossier dat inspeelt op hun leefwereld, boeiende interviews, verwerkingsopdrachten, een religieus stripverhaal,… Samuel wil jongeren begeleiden in hun groei naar geloven aan de hand van de grote momenten van het jaar. Het biedt ook getuigenissen van geëngageerde gelovigen, leessleutels bij bijbelteksten, interviews met jongeren die zich belangeloos inzetten, oeroude zinverhalen uit alle culturen, debat over geloofs- en engagementsvragen gevoed door reacties op het internet.

School+visie, 6 nummers

www.vvkbao.be

Marijke Van Bogaert, Guimardstraat 1 1040 Brussel 
tel.  02 507 06 66, fax 02 507 06 13, e-mail schoolvisie@vsko.be

Onderwijskundig tijdschrift van het Vlaams Verbond van het katholiek basisonderwijs (VVKBaO), focust op het leerproces van de leerling en de wijze waarop we dit proces via het beleid van de school ondersteunen. Het gaat niet enkel over methodes, maar ook over visie op het katholiek basisonderwijs.

Schrift, 6 nummers

www.tijdschriftschrift.nl

Uitgeverij Kok, Postbus 5018, 8260 GA Kampen, Nederland
tel. 0031-38 - 33 92 555, e-mail abonnementen@kok.nl

Niet alles in de bijbel leest even makkelijk, niet altijd is het onderscheid tussen feit en fictie vast te leggen, beelden zijn niet meteen duidelijk, plaatsen en namen zijn soms onbekend, bijbel en bijbelstudie evolueren. Rond dit alles wordt gewerkt en geschreven voor een breed doelpubliek.

Simon, 9 nummers

www.averbode.com

Uitg. Averbode, Abdijstraat 1, 3271 Averbode
tel. 013 78 01 11, fax 013 78 01 49, e-mail kathleen.schuyten@verbode.be

Maandelijks tijdschrift voor 7 tot 10 jarigen, uitgegeven door uitgeverij Averbode en Missio. Met info bij de belangrijke momenten en activiteiten in het liturgisch en pastoraal jaar, met reportages, een knutselwerk en spelletjes rond het thema,…Simon heeft het dagdagelijkse leven van kinderen als uitgangspunt. Levensechte en correcte communicatie zijn primordiaal. De aandacht gaat naar Jezus en hoe Hij kinderen van vandaag kan boeien. Een vaste reportagerubriek brengt de verbondenheid met de zoekende en gelovige mensen over de hele wereld in beeld.

Sint-Canisius, 5 nummers

www.dpbbrugge.be/basis/

Sint-Canisiusblad, Baron Ruzettelaan  435, 8310 Brugge (Assebroek)
Tel. 050 37 26 75, fax 050 35 45 08, e-mail: dpb@dpbbrugge.be

Het tijdschrift is bedoeld als info voor directeurs en leerkrachten basisonderwijs van het bisdom Brugge over alle vakken en mogelijke aandachtspunten van het basisonderwijs. Alle leerkrachten ontvangen via de school Sint-Canisiusblad. Af en toe verschijnt er dus ook een artikel over het christelijk opvoedingsproject, pastoraal op school en het vak godsdienst (gemiddeld ongeveer 5 blz. per nummer).

Speling, 4 nummers

www.speling.nl

J. Tigcheler O. Carm., Groesbeekseweg 97, 6524 CS Nijmegen;
tel. 00-31-24-3230912, e-mail jo.tigcheler@planet.nl
Uitgeverij H. Gianotten, Postbus 9228, 5000 HE Tilburg  
tel. 00-31-13-5425050, e-mail speling@drukkerijgianotten.nl

Speling is een tijdschrift voor bezinning. Elk nummer is een themanummer (b.v. verliezen, genieten, barmhartigheid). Het thema wordt op verschillende wijzen benaderd vanuit: de kunst, de filosofie, de psychologie, de mystiek, de spiritualiteit, e.a.. Grootmeesters uit het verleden en het heden komen dichterbij in beeld en woord.

Streven, 11 nummers

www.streventijdschrift.be

Redactie Streven, Prinsstraat 15, 2000 Antwerpen
tel. 03 212 10 20, fax 03 212 10 22, e-mail streven@skynet.be

Algemeen cultuurfilosofisch tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. Alle domeinen komen aan bod: filosofie, theologie, sociologie, politiek, wetenschappen, literatuur, kunst, film, theater.

Tertio, weekblad

www.tertio.be

Tertio, L. Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen
tel. 03 210 08 70, fax 03 210 08 77, e-mail tertio@tertio.be

Tertio is een onafhankelijk christelijk opinieweekblad. Het biedt een forum voor reflectie over wat de mens en de samenleving bekommert. Het informeert de lezer, reikt hem een discussieplatform aan en zoekt hoe de geëngageerde mens kan bijdragen tot een betere samenleving.

TGL (Tijdschrift voor Geestelijk Leven), 6 nummers

www.tgl.be

GL redactiesecretariaat: p/a Licap, Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
tel 02 509 96 72, fax 02 509 97 04, e-mail info@tgl.be

TGL is een tweemaandelijks Vlaams-Nederlands tijdschrift. Het werd in 1945 opgericht door de Vlaamse en Nederlandse dominicanen (waaronder Edward Schillebeeckx) onder de naam: Tijdschrift voor Geestelijk Leven. Sinds 1979 kiest de redactie voor een 'Verankerde spiritualiteit'. 
Het christendom staat voor een boeiende uitdaging middenin de wereld zoals wij die kennen. Namelijk om te laten aanvoelen dat haar traditie wel degelijk in staat is om mensen elementen van spiritualiteit aan te reiken die het mogelijk maken om tot persoonlijke, authentieke en hoopvolle zingeving te komen.
TGL, een tijdschrift voor verankerde spiritualiteit, neemt die uitdaging op. Ook schoolpastores en godsdienstleerkrachten worden erin aangesproken - ter bevestiging of ter bevraging - op hun eigen gelovige zoektocht en ontwikkeling.

Tijdschrift voor Liturgie, 6 nummers

https://theo.kuleuven.be/apps/publications/cat/48/

Abdij Affligem, Abdijstraat 6, 1790 Affligem
tel. 053 66 70 25, fax 053 68 11 90, e-mail info@abdijaffligem.be

Hedendaagse christenen helpen liturgie vieren is een hele opdracht. Het tijdschrift biedt antwoorden die uitnodigen tot bezinning op wat liturgie ten diepste is.

Tijdschrift voor Theologie, 4 nummers

http://tvt.boomtijdschriften.nl/

tel. 0031 522-237555 e-mail boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl

Het Tijdschrift voor Theologie noemt zichzelf wetenschappelijk en actueel. Het tijdschrift gaat in op de theologische vragen van de eigen tijd, en wil tegelijk bewust wetenschappelijk te werk gaan. Daarbij besteedt het tijdschrift aandacht aan de toegankelijkheid voor academisch geschoolden van wat het publiceert.

Tijdschrift voor verkondiging, 6 nummers

www.tijdschriftvoorverkondiging.org

Zusters Clarissen, Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen, Nederland
tel. 00 31 24 3782904, e-mail mariannevanhaastrecht@hetnet.nl

Het Tijdschrift voor Verkondiging (een uitgave van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen) biedt voor elke zondag en feestdag van het kerkelijk jaar een exegese van de lezingen uit de Schrift (3 pp) en een volledig preekvoorbeeld (3 pp). Het tijdschrift is bedoeld voor pastores, liturgie- en bijbelgroepen.

VolZin, opinieblad voor geloof en samenleving - tweewekelijks

www.opiniebladvolzin.nl

BDU Vak- en Publieksmedia, postbus 67, NL-3770 AB Barneveld
tel.: 0342 494 295, fax: 0342 494 299, e-mail: administratie@opiniebladvolzin.nl

Betrokken, bewogen en bezonnen: dat zijn de kenmerken van VolZin, tweewekelijks opinieblad voor geloof en samenleving. VolZin, de oecumenische voortzetting van Hervormd Nederland en de Bazuin, zag op 4 oktober 2002 het levenslicht.
Elk nummer van VolZin telt 40 bladzijden. Daarin interviews, achtergronden, commentaar en opinies. Verder een nieuwsoverzicht, een kunstrubriek, nieuwe boeken en een agenda. Volzin verschijnt ook op geluidscassette en in grote letter
VolZin is een blad voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de rol van religie, geloof en kerk in de samenleving van vandaag. VolZin biedt argumenten en inspiratie.

VONDeling, elektronische nieuwsbrief 

www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/

Vicariaat Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel, F. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen
tel. 015 29 84 02, fax 015 29 84 03, e-mail vic.onderwijs.mb@kerknet.be

Elektronische nieuwsbrief van het Vicariaat Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Welzijnszorg en zingeving, een christelijk perspectief, 2 nummers

www.saw-welzijnszorg.be

Studie- en Actiecentrum voor Maatschappelijke Welzijnszorg v.z.w. (S.A.W.), Moorkensplein 14, 2140 Borgerhout
tel. 03 235 88 02, fax 03 663 86 78

Het SAW wil in het brede veld van de welzijnszorg een zoekproces van reflectie en bezinning creëren omtrent de plaats van zingeving in de welzijnszorg. Binnen deze vraagstelling wil het SAW de zinvragen, zoals die uit het veelzijdige veld van het welzijnswerk oprijzen, in gesprek brengen met het christelijk geloof.

Wij-stenen

www.wij-stenen.be

Bisdom Hasselt, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt 
tel. 011 28 44 00, e-mail schoolpastoraal@diohasselt.be

WIJ-STENEN, het schoolpastorale tijdschrift dat werd uitgegeven door het Vicariaat Onderwijs van het bisdom Hasselt i.s.m. de Salesiaanse scholen, is opgegaan in de Schoolpastorale Nieuwsbrief die sinds enkele jaren wordt uitgegeven door de dienst Schoolpastoraal. Wij-stenen is dus een digitaal tijdschrift geworden.

Zacheüs, 4 nummers

www.kerknet.be/liturgie/

Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (I.C.L.Z.),  Joris Polfliet, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
tel. 02 509 96 90

Zacheüs is een tijdschrift dat zich richt tot allen die begaan zijn met liturgie (lector, acoliet, cantor, lid van het zangkoor, verantwoordelijke voor de versiering enz.). De gepubliceerde bijdragen geven achtergrond bij liturgische rituelen en feesten, behandelen de vaardigheden van personen die voorgaan in allerlei vormen van gebedsdiensten en drukken modellen af van gebedsdiensten, ook voor jongeren en in schoolverband.

Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland

www.averbode.com

Kathleen Schuyten, Uitg. Averbode, Abdijstraat 1, 3271 Averbode
tel. 013 78 01 51, fax 013 78 01 86, e-mail zk.bj@verbode.be, zs.dp@verbode.be of zl.tr@verbode.be

Zonnekind is het tijdschrift voor wakkere kinderen van zes tot acht jaar. Het zorgt dat leren op school boeiend wordt. Elke week komen heel wat vaardigheden aan bod en ontdekken kinderen stap voor stap de wereld rondom zich.
Zonnestraal is het tijdschrift om mee op ontdekkingstocht te gaan. Zonnestraal maakt de wereld van het kind steeds groter. Het weekblad voor de acht- tot tienjarigen neemt de kinderen bij de hand en laat hen via gepaste teksten, spelletjes en illustraties verder verkennen wat ze gisteren leerden, vandaag beleven of morgen zullen ontdekken.
Zonneland is het tijdschrift dat je verstand prikkelt. Kinderen van tien tot twaalf jaar krijgen een tijdschrift waarin de wereld op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd. Vragen beginnen met hoe, wat, waarom en waar. De antwoorden zijn klaar en duidelijk en staan elke week in Zonneland.