Thema's

Een verzameling van meer uitgewerkte thema’s rond sterke tijden doorheen het kerkelijk jaar, christelijke feesten, zingeving en pastoraal. 

Elk thema wordt belicht vanuit het snijpunt van 4 relaties. Als we het thema ter harte nemen, helpt het ons zicht krijgen op onze relatie tot God, de natuur en cultuur, de ander en het eigen ‘ik’.

Lees ook

  • Deze pagina is nog in opbouw.

  • Begin van het schooljaar, einde van het schooljaar, Pinksteren, Valentijn … zijn maar enkele momenten die kansen bieden om de pastoraal op school voel-, tast- en zichtbaar te maken. Pastorale thema’s die we af en toe wat verder willen uitdiepen, vind je hier gebundeld.