Themabundels

Begin van het schooljaar, einde van het schooljaar, Pinksteren, Valentijn … zijn maar enkele momenten die kansen bieden om de pastoraal op school voel-, tast- en zichtbaar te maken. Pastorale thema’s die we af en toe wat verder willen uitdiepen, vind je hier gebundeld.

De Groote Oorlog (november 2014)

Het VSKO werkte een pastorale themabundel uit rond de Groote Oorlog. Deze bundel is een verzameling van initiatieven, websites en visieontwikkelingen in verband met de herdenking van de eerste wereldoorlog. Het venster van waaruit naar deze verzameling wordt gekeken is de pastoraal. Centraal daarin is het christelijk mensbeeld en de christelijke kijk op oorlog, herinnering, geweld, vrede. Het gaat er niet om scholen nog een brochure in de maag te splitsen over de eerste Wereldoorlog, maar die initiatieven te groeperen die vanuit de inzichten die ze aanreiken, interessant zijn voor de implementatie van de katholieke identiteit in het licht van herinneringseducatie en vredesopvoeding. Dit alles vanuit het perspectief van de dialoogschool.

De Goede Week (januari 2013)

Een bundel die werd samengesteld om scholen wegwijs te maken in de liturgie en de ontstaansgeschiedenis van de Goede Week. In deze brochure krijgen scholen interessante informatie over de plaats van de Goede Week in de bredere cultuur. De Goede Week komt aan bod in teksten, literatuur, muziek en beeldende kunst.

Zin in kwaliteit (maart 2005)

Een pastorale bundel rond ‘tijd’. Dit thema wordt vanuit verschillende hoeken benaderd: niet alleen vanuit vakken, maar ook vanuit verschillende soorten bronnen en materiaal. Het is de bedoeling om leerlingen en leraren handvatten aan te reiken om bewust om te gaan met tijd, binnen en buiten de lessen.

Ik zal er zijn voor u! De school gezonden om te dienen (2002)

Het VSKO wil o.a. met de animatiebundel "Ik zal er zijn voor u!" scholen en eventueel andere geïnteresseerden materiaal aanreiken om rond het thema van de dienstbaarheid te werken.

Jean Baptiste De La Salle. Een inspirator en pionier voor alle opvoeders (2001)

Wie is De La Salle? Welke is de betekenis van De La Salle voor de huidige situatie? Is hij nog de inspirator van een pastoraal ingesteld onderwijs? Wat baat het herlezen van zijn levensgeschiedenis? Vertegenwoordigt de herinnering aan hem voldoende symboliserende kracht om opvoedend onderwijs gestalte te geven in een systeem dat in steeds grotere mate door de geldende onderwijspolitiek wordt omkaderd?

Blijf dit doen om mij te gedenken. Eucharistie vieren op school (2001)

Deze bundel uit 2001 bevat een aantal gedachten die ook vandaag nog steeds waardevol zijn.

Geloven met je voeten. Op tocht met jongeren (1999)

Op tocht gaan als metafoor voor het menselijk leven. Waarom nemen mensen vandaag deel aan bedevaarten en pelgrimstochten? Wat is de betekenis van bedevaarten en pelgrimstochten voor de moderne zoeker vandaag?

Pinksteren. Beslissen om te hopen (1998)

Het VSKO heeft deze bundel gemaakt om het schoolteam te helpen om bezinnend en vierend stil te staan/open te staan bij Pinksteren.