Publicaties

In deze rubriek vind je een verzameling van artikels die gepubliceerd zijn in Forum, de publicatie van het VSKO en die de pastoraal of de christelijke zingeving als onderwerp hebben. Daarnaast kun je grasduinen in een overzicht van tijdschriften die informerend, inspirerend en ondersteunend kunnen zijn voor het geloofsgesprek over, de reflectie rond en de praktijk van de pastoraal op school, het vak godsdienst en de identiteit van de school. Je krijgt per tijdschrift informatie over het opzet en de contactgegevens.

Lees ook

  • Het VSKO geeft maandelijks het tijdschrift Forum uit, als informatieblad vanuit het beleid van het katholiek onderwijs naar directies, inrichtende machten, pedagogisch begeleiders en personeelsleden. 

    Hieronder vindt u een overzicht van artikelen uit Forum i.v.m. Opvoedingsproject en Pastoraal.

    Alle Formumartikelen zijn ook apart beschikbaar via de Forumzoeker

  • In deze bijdrage vind je een overzicht van tijdschriften die informerend, inspirerend en ondersteunend kunnen zijn voor het geloofsgesprek over, de reflectie rond en de praktijk van de pastoraal op school, het vak godsdienst en de identiteit van de school. Je krijgt per tijdschrift informatie over het opzet en de contactgegevens.

  • Iedere maand vindt u hier een overzicht van pas verschenen tijdschriftartikelen over identiteit, pastoraal op school en godsdienst. In dit maandoverzicht wordt elk artikel kort samengevat. De artikelen uit Forum kan iedereen downloaden via de link bij de samenvatting. VSKO-medewerkers, pedagogisch begeleiders en nascholers kunnen alle artikelen downloaden (inloggen noodzakelijk gezien het auteursrecht). De overzichten van de voorbije maanden blijven ter beschikking.