Links

Op deze pagina verzamelen we links naar interessante websites of blogs die de pastoraal of de christelijke identiteit in het licht plaatsen. De links werden ondergebracht in verschillende categorieën. Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn, maar geeft een mooi overzicht van de aanwezigheid van de pastoraal op het internet.

Blogs

Op de website 'Gewijde ruimte’ kan elke bezoeker zijn gebed personaliseren. De Jezuiëten nodigen ons uit om in onze dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl we zitten voor onze computer, begeleid via het scherm en met dagelijks enkele verzen gekozen uit de schriftlezingen van de dag.

Het land van de regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie van de eucharistieviering van Sant Egidio op zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. Deze kinderliturgie is voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

I wonder. De blog van Gezinspastoraal.

De UP-blog www.keepUPthespirit.be, die op 15 oktober wordt gelanceerd, wil tools aanreiken om individueel of in groep te groeien in een spiritualiteit van veerkrachtig en geëngageerd leven. UP zal via deze blog ook enkele events aankondigen. aan sommige kan u – waar u ook woont – via chatsessies deelnemen.

Via de website www.onder1hoed.be kan u kennismaken met wat studenten, personeel, docenten, professoren, van KU Leuven en van de Associatie KU Leuven denken over de grote levensvragen.

Op StartDeStilte.be kan je proeven van Stilvallen, Mediteren met YouTube, Levensgebed en later nog meer creatieve manieren vinden om stilte een plaats te geven in je drukke leven. Ervaar het zelf met de audiomeditaties. Op Facebook ontmoet je andere stiltezoekers.

Start de stilte is een initiatief van Studiecentrum Kerk en Media vzw en de katholieke kerk in Vlaanderen. In de traditie van de kerk ligt een schat aan ervaringen van stiltezoekers verborgen. Voor velen een onbekende innerlijke ruimte. Proef zelf de stilte!

Theoblogie. Een website over theologie. Voor iedereen die zich bezighoudt theologie en religie. Op deze weblog vindt u bijdragen van bekende en minder bekende theologen die hun theologische reflecties met u willen delen en die op hun beurt hun gedachten door uw reacties willen aanscherpen.

Wijselijk onwetend: een blog van jonge Jezuïeten om mensen een duwtje in de rug te geven als ze op zoek zijn naar God in hun leven.

De Bijbel

Alles over de Bijbel. AllesOverDeBijbel.nl biedt toegang tot diverse sites en webpagina's over de Bijbel die door het Nederlands BijbelGenootschap gepubliceerd zijn of waar het NBG aan heeft meegewerkt.

Ark mission. Actief in Bijbelverspreiding. Stichting Ark Mission wil belangstelling wekken voor de Bijbel en deze in handen geven van medemensen zodat Gods Woord in hen tot leven komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Bijbels, bijbeluitgaven, materialen voor kinderen en lectuur die aan de Bijbel gerelateerd is. Waar het de efficiency ten goede komt wordt samengewerkt met andere organisaties. Ark Mission subsidieert de verspreiding van Bijbels en Bijbelse materialen voor verspreiding in binnen- en buitenland. Ook initieert Ark Mission zelf projecten en ontwikkelt hiervoor desgewenst doelgerichte materialen. Ark Mission is voor haar werk geheel afhankelijk van financiële steun van donateurs, kerken en instellingen.

De Bijbel in 1000 seconden. Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep, vindt hiervoor inspiratie in de suggesties die bij elk van die teksten op deze site verzameld werden.

De Bijbel in de Nederlandse cultuur. Deze website toont aan hoe Bijbel en cultuur met elkaar verbonden zijn.

Het dagelijks Bijbelcitaat. Het Dagelijks Bijbelcitaat is in oorsprong een katholiek initiatief, doch met een oecumenische inslag.

Het Bijbelhuis Brugge. Een samenwerkingsproject tussen de Bijbeldienst Bisdom Brugge en de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken.

Het Nederlands Bijbelgenootschap. Het Nederlands Bijbelgenootschap is een onafhankelijke vereniging van mensen die het van belang vinden dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.

De Vlaamse Bijbelstichting. De Vlaamse Bijbelstichting is een katholieke vereniging met als doel de Bijbel te verspreiden en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zij wil de omgang met en de kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek bevorderen. Op deze website ontdekt u de activiteiten en hulpmiddelen die zij daartoe aanbiedt.

Willibrord KBS: de volledige Bijbel: De complete Bijbel online: zowel in de rooms katholieke Willibrordvertaling als in de interconfessionele Nieuwe Bijbelvertaling

Christelijke feesten

Een jaar vol feesten. Het kerkelijk jaar van dichtbij bekeken.

Kerstmis: Bouwstenen voor pastorale activiteiten.

Jong volwassenen

Bartimeus. Een website van Don Bosco Vlaanderen voor jonge christenen.

Checkpointtv. Checkpoint TV brengt reportages over thema’s die interessant zijn voor jongeren: vriendschap, respect, relaties, toekomst, studiekeuze, gezin, school, omgang met geloof en bidden, leven met andere culturen, consumptie, omgaan met pijn en verdriet, solidariteit, engagement. In alle reportages wordt de band met Jezus of het evangelie gelegd.

Op de site van de Interdiocesane Jeugddienst vind je alle info over groepen, activiteiten en vorming binnen de Vlaamse jongerenpastoraal voor 12+, 16+ en begeleiders.

De christelijk geïnspireerde jeugdbewegingen en jongerenorganisaties in Vlaanderen verenigen zich in 'Netwerk voor Pastoraal met Jongeren'. Het Netwerk stelt zich tot doel om de veelkleurigheid van pastorale initiatieven uit te wisselen, te verzamelen en door te geven. Daarnaast wil deze groep de uitdaging aangaan om antwoorden te zoeken en te geven aan tal van zingevingsvragen bij jongeren. Op de homepage staan aanklikbare logo's van de aangesloten leden (Chiro, KAJ, KSJ-KSA-VKSJ, KLJ, IJD, Scouts & Gidsen, Jeugddienst CM, Jeugdienst Don Bosco, VUHP, Sint-Egidius) zodat je die ook vlot kan bereiken. In de rubriek 'achtergrond' vind je je een visietekst en onder 'uitgaven' enkele gemeenschappelijke edities.

De Norbertijnerabdij van Averbode zette een jongerenblog op poten met het aanbod van de Abdij voor jongeren.

Ode vzw is een nieuwe site die kansen biedt om de hunkering naar zingeving bij de jongeren zo positief mogelijk te ondersteunen.

De website en de organisatie bieden ruimte en tijd aan verdieping voor jongeren waarbij ze stapje voor stapje kunnen ontdekken waar ze naar verlangen, en waarbij ze de taal van het hart, de taal van de handen en de taal van het hoofd in harmonie kunnen brengen. Ode biedt een plaats (klooster, abdij,...) waar jongeren de tijd kunnen nemen om even stil te vallen.
De doelgroep zijn jongeren van de derde graad secundair onderwijs. Ode kan verschillende verdiepingspakketten aanbieden:

  • een 1 daagse verdieping (kennismaking en teamvorming)
  • een 2 daagse verdieping (zorgervaring en reflectie, wie of wat kan richting geven in mijn leven)
  • een verderverdiepingspakket (wat is geloven vandaag?)

Ode heeft de ambitie en wens om de doelgroep uit te breiden naar verdiepingspakketten voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen waarbij onderscheid te maken is naar de rollen in het dagelijks leven ( leerkrachten, ouders, leidinggevenden). Contact: Kristin Wouters, e-mail: info@odevzw.be, gsm: +32 497 463 592.

Roepingenpastoraal zet het project "de-Weg-wijzen" op het getouw: nodig een priester of religieus(ze) uit om te getuigen in de klas of school.

Tumult. Tumult is een organisatie van een groep vrijwilligers die ondersteund wordt door een team van beroepskrachten en bestuurders. Tumult streeft ernaar dat álle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een actieve cultuur van vrede en geweldloosheid ontdekken, zelf vormgeven en geëngageerd uitdragen. Tumult wakkert bij hen een maatschappijkritische houding aan en leert hen vanuit een sterke verbondenheid om te gaan met conflict. Tumult werkt inclusief en versterkend vanuit ieders eigen kracht, en staat garant voor een speelse, interactieve en participatieve aanpak.

't Verdiep: Op maat-gemaakte verdiepingsdagen en –pakketten voor jongeren die voor een belangrijke levenskeuze staan (studie, beroep, relatie). Broeders van Liefde Gent, i.s.m. met Vormingscentrum Guislain.

De Leuvense Universitaire Parochie heeft een breed aanbod naar studenten toe.

Kerk en pastoraal

Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie heeft als kernopdracht de professionalisering en vorming op academisch niveau van al wie actief is in het pastoraat. Het Centrum beoogt een wetenschappelijk verantwoorde en praktijk betrokken toerusting van de pastores (in opleiding) en andere geëngageerden, zodat zij met de nodige deskundigheid hun zending of dienst binnen de kerk kunnen vervullen.

Broederlijk Delen: omdat het Zuiden plannen heeft.

Het Catechesehuis Brussel.

Castrum afdeling Avimo: Met audiovisuele middelen inpikken op eigentijdse vragen in kerk en samenleving, vanuit evangelische inspiratie en met wereldwijde blik.

Kerknet: de Vlaamse Kerk

Kerkwerk Multicultureel Samenleven: Beweging voor Interculturele Samenlevingsopbouw van de Vlaamse Kerkgemeenschap.

Missio: Ontmoeting – Dialoog – Solidariteit

Rouwaanbod van UP – KULeuven. De Universitaire Parochie van de Katholieke Universiteit Leuven organiseert allerlei initiatieven voor wie te maken heeft met verdriet en verlies. Je vindt er ook lotgenotengroepen voor jongeren en volwassenen. 

Rorate. RKnieuws.net is een toon­aangevende Rooms-katholieke nieuwssite binnen het Nederlandse taalgebied. Een Nederlands-Vlaamse redactie brengt u een dagelijks overzicht van kerkelijk nieuws uit Nederland, Vlaanderen en de wereldkerk. Dankzij de uitgebreide forums en de digitale kathedraal is RKnieuws.net tevens een ontmoetingsplek waar vele katholieken en niet-katholieken dagelijks gedachten, opinies en kennis uitwisselen.

Vensters op katholiek geloven. Meer weten over wat en hoe katholieken geloven.

Welzijnszorg: Samen tegen Armoede

Kunst en cultuur

Vanuit een christelijke levensvisie stelt ArtWay zich ten doel de wereld van de beeldende kunst te ontsluiten voor de geïnteresseerde leek. Door middel van laagdrempelige informatie krijgen mensen een sleutel in handen om de deur naar deze fascinerende maar soms moeilijk toegankelijke wereld te openen.

Beeldmeditaties. Zoekt u een beeldmeditatie voor een bepaalde zondag van het lopende liturgische jaar, dan zit u hier goed.

Claire Vanden Abbeele: kunstenares, auteur en therapeute, gespecialiseerd in verliesverwerking.

Lukas Art in Flanders is een samenwerking van collectiebeherende erfgoedorganisaties uit Vlaanderen en beheert al hun fotomateriaal en licenties. Naast het ontsluiten van de beelden op de website lukasweb.be werkt Lukas nauw samen met internationale beeldbanken Bridgeman Art Library en ARTstor -digital library om de beelden wereldwijd digitaal beschikbaar te maken. Dit brengt het canon van het Vlaamse Kunstpatrimonium nadrukkelijker in beeld in internationale publicaties. Via Lukasweb kunnen leerlingen, studenten en lesgevers nu meer dan 8.800 kwalitatieve beelden van het Vlaams kunstpatrimonium raadplegen. De beeldbank van Lukas Art in Flanders bevat collecties, topstukken en details van KMSKA, MSK, Musea Brugge, Sint Baafskathedraal Gent, O.L.V. kathedraal Antwerpen, M Leuven, Museum van Deinze en de Leiestreek, Sint Carolus-Borromeus Antwerpen, Museum Arnold Van der Haegen, Huis van Alijn, Vlaamse Gemeenschap, Sint-Pauluskerk Antwerpen, Sint-Andrieskerk Antwerpen, Grootseminarie Brugge, Hof van Busleyden Mechelen, Kerkhof Vladslo Diksmuide, MuHKA, Museum Dhondt-Dhaenens, Museum Middelheim, Museum Plantin-Moretus Antwerpen, Museum Wuyts Van Campen Lier, O.L.V. Geboortekerk Tongeren, O.L.V. kerk Brugge, O.L.V. kerk Watervliet, Provinciaal Museum Permeke, Sint Gummaruskerk Lier, Sint Jacobskerk Brugge, Sint Katharinakerk Hoogstraten, Sint Martinuskerk Aalst, Sint Martinuskerk Zaventem, Sint Michielskerk Gent, Sint Pieterskerk Leuven, Sint Romboutskathedraal Mechelen, Sint Salvatorskathedraal Brugge, Stichting Terninck Antwerpen, Felixarchief Antwerpen en STAM Gent.

Manna Kunsthuis, Brugge.

Vredeswakes Langemark 2014-2018. Vredeswakes Langemark 2014-18 brengt gedurende vier jaar mensen samen rond één doel: wakker blijven voor vrede en vooral voor alles wat vandaag vrede in de weg staat. Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog worden in Langemark-Poelkapelle, midden in de frontstreek, van 2014 tot 2018 twaalf vredeswakes georganiseerd. Jong en oud, uit alle windstreken, van alle gezindten, worden uitgenodigd om telkens op zondagnamiddag te verzamelen in de kerk van Langemark.

Monumenten

De Onze-Lieve_Vrouwekathedraal van Antwerpen heeft een aanbod voor scholen.

De Nationale Basiliek van het Heilig-Hart te Koekelberg. Art-Decomonument als richtpunt in het Brusselse landschap.

Onderwijs

Adveniat. Adveniat Geloofseducatie is eind 2010 ontstaan uit de Katholieke Bijbelstichting. Het is de nieuwe naam boven een bijzonder uitgeefprogramma. Adveniat heeft als doel het bijbels geïnspireerde geloofsverhaal vanuit de katholieke traditie door te vertellen, met bijzondere aandacht voor de jongere generaties.

Thomas (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking) wil een actieve en interactieve samenwerking creëren tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn

Petrus, de rots op de weg, vertelevocatie van Geert Fierens

David tegendraads, een nieuwe vertelevocatie van Geert Fierens

Thomas heeft een nieuw webplatform geopend: www.dialoogschool.be. Dit onderdeel binnen Thomas brengt alle informatie, instrumenten en begeleidingstools bij elkaar die tot op vandaag rond de Dialoogschool ontwikkeld zijn. Dialoogschool.be bevat alle beschikbare wetenschappelijke én populariserende literatuur over deze visie op de identiteit en de pedagogie van de school. Verder kunnen online alle vragenlijsten afgenomen worden, als individu, als groep of als school, met ogenblikkelijk beschikbare resultaten op het scherm. Vervolgens biedt Thomas didactische methoden, inhoudelijke impulsen, voorbeelden van good practices en allerhande werkvormen om in contexten van lerarenopleidingen, pedagogische centra, vicariaten onderwijs alsook natuurlijk in de scholen zelf individueel of in teams werk te maken van de implementatie van de Dialoogschool. In de loop van de komende jaren zal Dialoogschool.be geleidelijk gevoelig uitgebreid worden met nieuwe documenten en materialen.

Media

Braambos, radio- en tv-programma's en dienstverlening (mediabegeleiding en -vorming) van het Katholiek Televisie- en Radiocentrum KTRC vzw.

De Katholieke Nederlandse televisie en Radio.

Vormingscentra

Kasteel Mariagaarde Hoepertingen: waar de stilte spreekt en het zwijgen (f)luistert.

Pastoraal Centrum De Bron Harelbeke.

Emmaüshuis. Ruimte voor zinzoekers en zoekende gelovigen.

Vormingscentrum Guislain vormt mensen die werkzaam zijn in zorg, welzijn en onderwijs om vanuit een christelijke geïnspireerde liefdevolle grondhouding en op een deskundige wijze zorg te dragen voor patiënten, bewoners en leerlingen. De spiritualiteit van de Broeders van Liefde is daarbij een belangrijke inspiratiebron.

Zorg-Saam. Zorg-Saam vzw is een landelijke vormingsinstelling gespecialiseerd in 'zorg' en erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Centraal in onze vorming en opleiding staat het zorgvaardiger worden binnen de eigen context, het kwalitatief groeien in het omgaan met jezelf en anderen.