Concretiseringen

De concretiseringen helpen bij het integreren van de christelijke inspiratie in het wel en wee van het dagelijks reilen en zeilen op school.

Voor het basisonderwijs

Leiding geven aan een organisatie die een integraal vormingsproces beoogt, veronderstelt dat ook de leidinggevenden zichzelf integraal blijven vormen, dat hun spiritualiteit geïntegreerd is in hun professionaliteit. Hoe kunnen zij anders hun medewerkers daartoe waarachtig motiveren?

OKB-concreet en de nodige werkdocumenten

Leeswijzer

Katern 1 ‘Personeelsbeleid’

Katern 2 ‘Strategische beleidsplannen’

Katern 3 ‘Leiderschapsstijl’

Katern 4 ‘Structuren’

Katern 5 ‘Systemen’

Katern 6 ‘Cultuur’

Van project naar praktijk

Voor het secundair onderwijs

De realisatie van het christelijk opvoedingsproject van de school is een grote uitdaging, omdat het extern haast voortdurend in vraag wordt gesteld. Maar wellicht merk je ook intern, binnen de eigen school, reserves of onverschilligheid; het is inderdaad vaak moeilijk bruggen te slaan naar het corps. Bovendien wordt in de praktijk pastoraal op school nog dikwijls verengd tot vieringen en acties, ingericht door enkele goedmenende mensen. Dat zijn op zich belangrijke componenten; maar omvat een christelijke geest op school niet heel wat meer? (ICS september 2004)

Voor schoolbesturen

Telkens opnieuw worden bestuurders geconfronteerd met de belangrijke vraag en opdracht: ‘Hoe maken we de christelijke identiteit zichtbaar doorheen het  bestuurswerk?’

Dit werkinstrument kwam tot stand dankzij de samenwerking van een aantal collega’s; de ideeën komen dus uit het werkveld zelf. Het reikt suggesties aan voor jouw rol als leidinggevende, als stimulator van de christelijke identiteit, maar het kan evengoed een gids zijn voor je reflectie samen met de collega’s bestuurders. Kortom, dit werkinstrument wil alle leden van het bestuur betrekken bij de uitwerking van het christelijke opvoedingsproject van de school. Wat hier gepresenteerd wordt, is dus bedoeld om inspirerend en innoverend te werken. Om samen bakens uit te zetten. (Vimko september 2005, geactualiseerde versie 2008)