Beleid

Om de pastoraal op school te integreren in de dagelijkse praktijk, is het nodig om op beleidsniveau tijd en ruimte te geven aan dit thema. Een zaak van het schoolbestuur, de directie en het hele team. Een pastoraal beleid ontwikkelt z’n volle kracht als het schoolteam werk maakt van de negen capaciteiten van beleidsvoerend vermogen (visie en doelgerichtheid, gedeeld leiderschap, betrokkenheid en samenhang, doeltreffende communicatie, responsief vermogen, reflecterend vermogen, innovatief vermogen, professionalisering, geïntegreerd beleid). Aan de hand van concrete vragen en of situaties kunnen mensen reflecteren over de manier waarop ze de christelijke inspiratie willen verweven in het dagelijkse leven op de school. Het is goed dat ze samen oefenen om bakens uit te zetten voor een christelijke aanpak in een multiculturele en interreligieuze context.

Het is belangrijk dat het schoolbestuur en de directeur met anderen (het directieteam, partners in de scholengemeenschap of met het pastoraal team) in gesprek kunnen gaan omtrent zes domeinen (strategische beleidsplannen, leiderschapsstijl, personeelsbeleid, structuren, communicatiesystemen, procedures en schoolcultuur) waar het christelijk verhaal als spiegel kan functioneren voor het onderwijsgebeuren en voor de ontmoeting van mensen op school.

Op deze pagina vind je een visietekst over pastoraal beleid en beleidsvoerend vermogen. Gaandeweg worden er enkele concretiseringen gepubliceerd waarmee onderwijsmensen daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan.

Lees ook

  • De concretiseringen helpen bij het integreren van de christelijke inspiratie in het wel en wee van het dagelijks reilen en zeilen op school.